QUY ĐỊNH - BIỂU MẪU BẬC SAU ĐẠI HỌC

 

 

  • QUY ĐỊNH - LẬP SỔ NHẬT KÝ THÍ NGHIỆM

 

Xem chi tiết


 

 

  • DANH MỤC CÁC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP VÀ NGÀNH GẦN; CÁC NGÀNH DỰ TUYỂN ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ VÀ TIẾN SĨ

 

Xem chi tiết


 

 

  • QUY ĐỊNH CÁCH TRÌNH BÀY LUẬN VĂN CAO HỌC VÀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Xem chi tiết

 

 

  • BIỂU MẪU HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

 

Æ Mau giaitrinhNCS-SauBaoVeCoSoF.doc

Æ MauBienBan_KiemPhieu HD CoSo F.doc

Æ MauPhuLuc_6_HoSo_HoiDong_CoSo_A4 F.doc

  • BIỂU MẪU HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

 

Æ Bia Ho So Bao Ve Luan An TS Cap Truong.doc

Æ Bien ban Hoi dong cham luan an tien si cap truong.doc

Æ Bien ban kiem phieu cham luan an tien si cap truong.doc

Æ Chuong trinh buoi bao ve tien si cap truong.doc

Æ Danh sach co mat cua thanh vien Hoi dong cham luan an tien si cap truong.doc

Æ Dieu kien bao ve ly lich khoa hoc NCS sap bao ve luan an cap truong.doc

Æ Huong dan ra quyet nghi cua Hoi dong.doc

Æ Mau dang bao.doc

Æ Phieu danh gia tien si cap Truong.doc

Æ Phieu dat cau hoi cho NCS.doc

Æ Phieu nhan xet de cuong NCS.doc

Æ Phieu nhan xet luan an Tien si.doc

Æ Tong hop nhan xet cua Hoi dong capTruong.doc

 

 

  • QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

 

Xem chi tiết

 

  • BIỂU MẪU MẪU BIÊN BẢN VÀ PHIẾU ĐIỂM CHẤM CHUYÊN ĐỀ, TIỂU LUẬN TỔNG QUAN VÀ PHIẾU ĐIỂM

 

Æ Mau Bang diem_SDH_12_2014.doc

Æ Phieu diêm chuyen de-TLTQ.doc

 

KHU II - DUONG 3/2 - QUAN NINH KIEU - TP. CAN THO. DT: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260 Email: vncptcnsh@ctu.edu.vn