CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

I. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC


  • Cử nhân Công nghệ sinh học
  • Cử nhân Công nghệ sinh học tiên tiến
  • Cao học Công nghệ sinh học
  • Tiến sĩ chuyên ngành Vi sinh vật

 

Ngoài ra cán bộ Viện còn tham gia giảng dạy Vi sinh đại cương, Công nghệ sinh học, Sinh hoá cho một số Trung tâm Tại chức theo yêu cầu của các Khoa trong trường

 

II. NĂNG LỰC ĐÀO TẠO

Để đáp ứng được nội dung chương trình đào tạo, ngoài các Giảng viên cơ hữu của Viện Công nghệ Sinh học và của Trường Đại học Cần Thơ, Viện Công nghệ Sinh học có mời một số Giảng viên đến từ Bỉ, và các Giảng viên của các Viện nghiên cứu trong khu vực như : Viện Cây ăn quả Miền Nam, Viện Lúa ĐBSCL tham gia giảng dạy.

 

  • Cán bộ cơ hữu của Viện Công nghệ Sinh học
  • Cán bộ cơ hữu của Trường ĐH Cần thơ tham gia giảng dạy
  • Cán bộ mời giảng từ các Viện NC trong khu vực
  • Cán bộ phục vụ giảng dạy
III. TRANG THIẾT BỊ PHỤC VỤ CHO ĐÀO TẠO

  • Phòng thí nghiệm và cơ sở thực nghiệm

Hiện tại Viện NC&PTCNSH đã có được 02 nhà lưới, đang tiến hành thành lập 01 trại thí nghiệm ở Hoà An (Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang) và 06 phòng thí nghiệm với trang thiết bị khá đầy đủ để phục vụ cho giảng dạy thực tập các môn chuyên ngành Cao học Công nghệ Sinh học

- Phòng thí nghiệm Sinh hoá

- Phòng thí nghiệm Sinh học Phân tử

- Phòng thí nghiệm CNSH Thực phẩm

- Phòng thí nghiệm Công nghệ tế bào

- Phòng thí nghiệm Vi sinh vật

- Phòng thí nghiệm Bio-Informatic

 

Hiện tại Viện NC&PTCNSH đã có được 02 nhà lưới, đang tiến hành thành lập 01 trại thí nghiệm ở Hoà An (Huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang) và 06 phòng thí nghiệm với trang thiết bị khá đầy đủ để phục vụ cho giảng dạy thực tập các môn chuyên ngành Cao học Công nghệ Sinh học


  • Thư viện phục vụ cho đào tạo

 

 

KHU II - DUONG 3/2 - QUAN NINH KIEU - TP. CAN THO. DT: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260 Email: vncptcnsh@ctu.edu.vn