TIN TỨC - SỰ KIỆN

THƠ MỜI SEMINAR
Tuesday, 29 November 2016 16:42

THƠ MỜI SEMINAR

Kính gửi quý thầy cô, các anh chi học viên sau đại học cùng các em sinh viên,

Nhân chuyến giảng dạy của Gs. Wolfgang Schumann cho chương trình tiên tiến.  Gs. Wolfgang Schumann sẽ trình bày báo cáo seminar khoa học tại Viện. Thông tin cụ thể như sau:

Tên báo cáo:  Intracellular Expression of Heterologous Proteins in Bacillus subtilis

Ngôn ngữ: Tiếng anh (dịch tóm tắt tiếng việt)

Địa điểm: hội trường 106 khu viện mới

Thời gian: Từ 14 giờ ngày thứ sáu (02/12/2016)

Kính mời quý thầy cô, các anh chị học viên sau đại học và các em sinh viên đến tham dự. Nội dung báo cáo được đính kèm theo file. (tải file)

Trân Trọng./.

 

 

 

 
THƠ MỜI SEMINAR 25.11.2016
Tuesday, 22 November 2016 16:11

THƠ MỜI SEMINAR 25.11.2016

Kính gửi quý thầy cô, phòng QLKH, các anh chị học viên sau đại học và các em sinh viên. Theo kế hoạch báo cáo seminar của Viện NC&PT Công Nghệ Sinh Học trong học kỳ I năm học 2016-2017. Cô TS. Huỳnh Ngọc Thanh Tâm sẽ trình bày báo cáo “Kiểm soát sự phát triển của vi khuẩn nhiễm trong môi trường nuôi cấy vi tảo” và thầy TS. Nguyễn Đắc Khoa với báo cáo “Kỹ năng thuyết trình”.

Thời gian: 9 giờ sáng ngày thứ sáu 25/11/2016

Địa điểm Phòng 106 Khu Viện mới.

Trân trọng kính mời quý thầy cô, các anh chị học viên và các em sinh viên đến tham dự.

Trân trọng./.

 
THƠ MỜI SEMINAR - 8g ngày thứ tư 09/11/2016
Monday, 07 November 2016 12:53

THƠ MỜI SEMINAR


Kính gửi quý thầy cô, phòng QLKH, các anh chi học viên sau đại học và các em sinh viên. Theo kế hoạch báo cáo seminar của Viện NC&PT Công Nghệ Sinh Học trong học kỳ I năm học 2016-2017. Thầy PGS.TS. Trương Trọng Ngôn sẽ trình bày báo cáo với chủ đề:" GWAS (Genome Wide Association Study): Khái niệm và việc khai thác hiệu quả dữ liệu phân tử đối với giải trình tự thế hệ mới"

Thời gian: 8g ngày thứ tư 09/11/2016

Địa điểm Phòng 106 Khu Viện mới.

Trân trọng kính mời quý thầy cô, các anh chị học viên và các em sinh viên đên tham dự.

 

Trân trọng./.

 
BÁO CÁO SEMINAR NGÀY 20/10/2016
Monday, 17 October 2016 14:54

BÁO CÁO SEMINAR NGÀY 20/10/2016


Kính gửi quý thầy cô, phòng QLKH, các anh chi học viên sau đại học và các em sinh viên. Theo kế hoạch báo cáo seminar của Viện NC&PT Công Nghệ Sinh Học trong học kỳ I năm học 2016-2017. Thầy TS. Nguyễn Đắc Khoa sẽ trình bày báo cáo với chủ đề:" Cách chuẩn bị thuyết minh cho đề tài nghiên cứu khoa học"

Thời gian: 14 giờ, thứ Năm 20/10/2016

Địa điểm Phòng 106 Khu Viện mới.

Trân trọng kinh mời quý thầy cô, các anh chị học viên và các em sinh viên đên tham dự.

 

Trân trọng./.

 
THÔNG BÁO
Monday, 10 October 2016 11:30

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ DO SINH VIÊN THỰC HIỆN NĂM 2017

 

>> Xem chi tiết

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

KHU II - DUONG 3/2 - QUAN NINH KIEU - TP. CAN THO. DT: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260 Email: vncptcnsh@ctu.edu.vn