LIÊN KẾT HỢP TÁC

 

LIÊN KẾT HỢP TÁC CÔNG NGHỆ SINH HỌC

 

Hợp tác để nâng cao khả năng hoạt động được Viện quan tâm phát triển. Viện có nhiều đầu mối quan hệ với các cơ quan đào tạo-nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước trong lãnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và trao đổi thông tin trong lãnh vực công nghệ sinh học:

  

  • Các cơ quan trong nước

    Viện Sinh học Nhiệt đới TP. HCM, Viện Pastuer TP. HCM, Viện Nghiên Cứu Cây Ăn Quả Miền Nam, Viện Nghiên Cứu Lúa ĐBSCL, các tỉnh ĐBSCL

 

 

  • Các cơ quan và Tổ chức quốc tế

    Đại học Ghent và Đại học Brussels (Bỉ), Đại học Wageningen (Hà Lan), ACIAR (Australia), The UN Asian and Pacific Center for Transfer of Technology (APCTT), The Biotech Consortium India (BCL), Đại học Putra Malaysia, INRA, CIRAD (Pháp). . . Tổng số ngân khoản nhận được trong khoảng thời gian 1996-2000 khoảng 1 triệu USD

 

    Chương trình hợp tác với Hà Lan (MHO7) giai đoạn II đã kết thúc. Hiện tại chương trình VLIR (hợp tác với Bỉ) ở giai đoạn II sẽ kéo dài đến  năm  2008. Hợp tác với Ý (2006-2008) về Phân lập tập đoàn VSV ở lúa và mía . Hợp tác với Úc (ca cao, kiểm nghiệm thực phẩm) , Thủy điển (IFS: sản xuất giống vi sinh vật cải tiến cộng nghệ lên men cổ truyền

 

KHU II - DUONG 3/2 - QUAN NINH KIEU - TP. CAN THO. DT: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260 Email: vncptcnsh@ctu.edu.vn