Ý kiến Sinh viên

 

Tổng hợp trả lời Sinh Viên cấp TRƯỜNG


>> Xem chi tiết

 


Tổng hợp trả lời Sinh Viên cấp Viện


 

Ý kiến Sinh viên

 

Trả lời của BLĐ Viện


 

Cơ sở vật chất

 

- Hệ thống wifi chưa được tốt lắm.

- Phòng học 2 quá nóng, một số quạt bị hư hỏng.

 

- Hệ thống Wifi chưa được tốt lắm là tình hình chung ở Khu II, được biết Nhà trường cũng đang tiến hành nâng cấp tăng dung lượng đường truyền.

- Viện đã khắc phục cho thợ sửa chữa và thay thế quạt mới.

 

Hỗ trợ sinh viên

 

- Nếu có điều kiện hãy tổ chức cho sinh viên tham quan các cơ sở kinh doanh có liên quan đến ngành học trong địa bàn thành phố.

 

- Đây là đề xuất hay! Ban lãnh đạo Viện sẽ nghiên cứu lên phương án để có thể thực hiện trong thời gian tới.

 


KHU II - DUONG 3/2 - QUAN NINH KIEU - TP. CAN THO. DT: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260 Email: vncptcnsh@ctu.edu.vn