CHỨC NĂNG

Nghiên cứu và ứng dụng-chuyển giao những thành tựu về Công nghệ Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống, phục vụ nghiên cứu khoa học, tổ chức và tham gia đào tạo đại học và sau đại học.

NHIỆM VỤ

Viện được giao các nhiệm vụ chính sau:

 - Xây dựng và triển khai các đề tài nghiên cứu về Công nghệ Sinh học có liên quan đến thực tế sản xuất ở ĐBSCL. Chủ động tìm kiếm và khai thác có hiệu quả nguồn tài chính do Nhà nước cấp và các nguồn khác từ các hợp tác với các xí nghiệp, hợp tác quốc tế v.v ... 
- Tổ chức đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Sinh học và Tiến sĩ chuyên ngành Vi sinh vật.
- Tham gia các chương trình đào tạo đại học và sau đại học về Công nghệ sinh học, Vi sinh vật ... tại Trường Đại học Cần Thơ và tại các cơ sở đào tạo các tỉnh ĐBSCL, tạo điều kiện cho các sinh viên đại học, sau đại học làm luận án tốt nghiệp.Đào tạo đại học chương trình Công nghệ Sinh học Tiên tiến
-  Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cao liên quan đến Công nghệ sinh học.
-  Chuyển giao các công nghệ nhằm cải tiến nâng cấp công nghệ  cổ truyền và phát triển công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế và đời sống hội nhập kinh tế trong vùng và quốc tế.
- Quản lý chất lượng ở mức độ phân tử giống vi sinh vật từ các nguồn cây trồng, vật nuôi, sản phẩm sau thu hoạch, thực phẩm chế biến, môi trường... đặt cơ sở cho việc đăng ký thương hiệu hàng hoá trong nước và quốc tế.
- Quản lý và khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất của Viện, tranh thủ đầu tư của Nhà nước trung ương và địa phương, tranh thủ hợp tác quốc tế và của chính nội lực, xây mới cơ sở vật chất và tăng cường trang thiết bị ngày càng hiện đại đáp ứng việc nghiên cứu, chuyển giao công nghệ cao và đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn sâu về Công nghệ sinh học.

Vinaora Nivo Slider 3.x

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

ĐÁNH GIÁ AUN

Số lượt truy cập

1154015
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
59
1352
15172
1154015

VIỆN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260
Email: vncptcnsh@ctu.edu.vn