BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

PGS.TS. Trần Nhân Dũng – MSCB: 000744

Chức vụ:  Viện trưởng

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

PGS.TS. Nguyễn Văn Thành – MSCB: 000749

Chức vụ:  Phó Viện trưởng – Thường trực

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS.TS. Nguyễn Minh Chơn – MSCB: 000412

Chức vụ:  Phó Viện trưởng – HTQT & Đào tạo sau Đại học

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VI SINH VẬT

Tổ Công nghệ sinh học thực phẩm

PGS.TS. Hà Thanh Toàn – MSCB: 000347

Chức vụ:  Hiệu trưởng trường ĐHCT

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thành – MSCB: 000749

Chức vụ:  Trưởng BM- PVT Thường trực

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS.TS. Ngô Thị Phương Dung – MSCB: 000748

Chức vụ: Trợ lý hợp tác Quốc tế

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Huỳnh Ngọc Thanh Tâm – MSCB: 001768

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Huỳnh Xuân Phong – MSCB: 002337

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Ngọc Thạnh – MSCB: 001889

Chức vụ:  CBPVGD

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Bùi Hoàng Đăng Long – MSCB: 009724

Chức vụ:  Nghiên cứu viên

Email: bhdlong@ctu.edu.vn

 

Tổ Vi sinh vật

GS.TS. Cao Ngọc Điệp – MSCB: 000743

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp – MSCB: 000742

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Phạm Thị Khánh Vân – MSCB: 008666

Chức vụ:  Nghiên cứu sinh nước ngoài

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Nguyễn Thị Thuý Duy – MSCB: 009541

Chức vụ:  Kỹ thuật viên

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ SINH HỌC PHÂN TỬ

Tổ Công nghệ sinh học phân tử

PGS.TS. Trương Trọng Ngôn – MSCB: 000308

Chức vụ:  Trưởng Bộ môn

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PGS.TS. Trần Nhân Dũng – MSCB: 000744

Chức vụ:  Viện trưởng

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Bùi Thị Minh Diệu – MSCB: 000751

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Võ Văn Song Toàn – MSCB: 002338

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Nguyễn Đức Độ – MSCB: 002648

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Trương Thị Bích Vân - MSCB: 002364

Chức vụ:  Giảng viên, trợ lý sau ĐH

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Phạm Văn Hậu – MSCB: 001888

Chức vụ:  CBGD; Nghiên cứu sinh nước ngoài

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Trí Yến Chi – MSCB: 009557

Chức vụ:  Nghiên cứu viên

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Đỗ Tấn Khang – MSCB: 002611

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Nguyễn Phạm Anh Thi – MSCB: 008998

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Trần Thị Thanh Khương - MSCB: 002773

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Trần Văn Bé Năm – MSCB: 008937

Chức vụ:  Kỹ thụât viên

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Đan vân – MSCB: 009665

Chức vụ:  Nghiên cứu viên

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Lê Thị nhiên - MSCB: 008944

Chức vụ:  Nghiên cứu viên

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. La Hoàng Châu - MSCB: 009657

Chức vụ:  Nghiên cứu viên

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Tường Vi - MSCB: 009839

Chức vụ:  Nghiên cứu viên

CN. Thạch Rưn - MSCB: 009840

Chức vụ:  Nghiên cứu viên

 

Tổ Công nghệ sinh GEN thực vật

ThS. Trần Thị Xuân Mai – MSCB: 000750

Chức vụ:  Giảng viên

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TS. Nguyễn Thị Pha – MSCB: 001769

Chức vụ:  Giảng viên, trợ lý NCKH và sau ĐH

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ThS. Nguyễn Thị Liên – MSCB: 001890

Chức vụ:  Giảng viên TH

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Trương Khánh Anh Cơ - MSCB: 009760

Chức vụ: Nghiên cứu viên đi học nước ngoài

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN, Nguyễn Minh Thuỳ - MSCB: 009761

Chức vụ: Nghiên cứu viên đi học nước ngoài

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Nguyễn Thanh Huy – MSCB: 009722

Chức vụ:  Ngiên cứu viên đi học nước ngoài

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tổ văn phòng

ThS. Trần Vũ Phương – MSCB: 001320

Chức vụ:  Chánh văn phòng

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Lý Thị Bích Thủy – MSCB: 001026

Chức vụ:  Phó chánh văn phòng

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Trần Nguyên Tuấn – MSCB: 002610

Chức vụ:  Chuyên viên phụ trách công tác sinh viên

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Đỗ Phúc Thái – MSCB: 001887

Chức vụ:  Chuyên viên - phụ trách Công nghệ thông tin

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Nguyễn Thị Thảo – MSCB: 000752

Chức vụ:  Chuyên viên - phụ trách Thư viện, thủ quỹ

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CN. Trà Phan Hoa Lan – MSCB: 000758

Chức vụ:  Thư ký Ván phòng, Kế toán

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tổ sản xuất nước

Nguyễn Thanh Hoàng - MSCB: 009664

Trần Hữu Phước - MSCB: 009775

Nguyễn Văn Hận - MSCB: 009845

 

Tổ bảo vệ

Huỳnh Công Lý - MSCB: 002637

Trần Công Thoại - MSCB: 002778

Nguyễn Ngọc Thơ - MSCB: 001343

Nguyễn Thị Minh - MSCB: 002777

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

ĐÁNH GIÁ AUN

Số lượt truy cập

033747
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
227
2136
7689
33747

Tên đơn vị: VIỆN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260
Email: vncptcnsh@ctu.edu.vn - Admin: dpthai@ctu.edu.vn