Cập nhật quá trình thẩm định bài viết 

 

DANH MỤC BÀI BÁO HỘI NGHỊ CNSH ĐBSCL 2018

Mã số Tên bài báo Tác giả Đơn vị công tác Email liên hệ
1 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LỤC BÌNH GIẢM LƯỢNG AMONI VÀ COD TRONG NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CHỈ SỢI CAO SU Phạm Tuấn Thanh, Lâm Văn Giang Khoa Môi trường và Tài nguyên, Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 SO SÁNH ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG PHÁP TRÍCH LY DNA TỪ CÁC NGUYÊN LIỆU CÓ NGUỒN GỐC CA CAO Lâm Thị Việt Hà, Trương Trọng Ngôn, Trần Nhân Dũng, Hà Thanh Toàn Bộ môn Công nghệ Thực Phẩm, Khoa NN&SHUD, Trường Đại học Cần Thơ; Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 PHÂN LẬP, ĐỊNH DANH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA VI KHUẨN Aeromonas schubertii GÂY BỆNH ĐỐM TRẮNG NỘI TẠNG TRÊN CÁ LÓC (Channa striata) Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Từ Thanh Dung, Nguyễn Bảo Trung College of Aquaculture & Fisheries, Can Tho University, Vietnam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ĐÁNH GIÁ TÍNH CHỐNG CHỊU MẶN CỦA CÁC GIỐNG LÚA TRONG NGÂN HÀNG GEN MINICORE CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP HOA KỲ VÀ MỘT SỐ GIỐNG LÚA CỦA VIỆT NAM Trần Đình Giỏi, Jai S. Rohila, Jeremy D. Edwards, Anna M. McClung Bộ môn Di truyền Chọn giống, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long; Dale Bumpers National Rice Research Center, USDA-ARS, Stuttgart, Arkansas, USA This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 CHỌN TẠO GIỐNG ỚT CAY KHÁNG BỆNH THÁN THƯ BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ  Trần Kim Cương, Huỳnh Thị Phương Liên, Nguyễn Ngọc Anh Thư, Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Thị Lang Viện Cây ăn quả miền Nam; Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 PHÂN LẬP VI KHUẨN LIÊN KẾT VỚI HẢI MIÊN Ở HÒN NGHỆ, VÙNG BIỂN HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG, VIỆT NAM Trần Vũ Phuong, Phạm Ngọc Hân, Cao Ngọc Điệp Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG RẮN LÀM TĂNG HÀM LƯỢNG DƯỢC LIỆU CỦA NẤM Cordyceps militaris CÓ GIÁ TRỊ THƯƠNG MẠI CAO Trần Thanh Thy Trường Đại học Cửu Long This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 XÁC ĐỊNH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN CACBON VÀ ÁNH SÁNG LÊN SỰ PHÁT TRIỂN PROTOCORM LIKE BODIES (PLBS) CỦA LAN DENDROBIUM SP. TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Hoàng Ngọc Khánh, Nguyễn Thị Pha Khoa Nông nghiệp – Sinh học Ứng dụng, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ; Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN LAM (CYANOBACTERIA) CÓ KHẢ NĂNG CỐ ĐỊNH ĐẠM Ở RUỘNG LÚA TỈNH ĐỒNG THÁP Nguyễn Thị Hạnh Nguyên, Nguyễn Hữu Hiệp Tổ Công nghệ Sinh học Môi trường, Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh;  Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG POLYPHENOL VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA DỊCH TRÁI CÀ NA (Canarium album) VÀ SẢN PHẨM RƯỢU VANG CÀ NA Huỳnh Ngọc Thanh Tâm, Nguyễn Quốc Hảo Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN DÒNG VI KHUẨN BACILLUS SP. CÓ TIỀM NĂNG PROBIOTIC TỪ CÂY MÔN NGỌT (COLOCASIA ESCULENTA (L.) SCHOTT) Nguyễn Lê Hồng Diệp, Đinh Thị Tuyết Phương, Huỳnh Ngọc Thanh Tâm Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHIỄM VI SINH VẬT GÂY BỆNH CÓ TRONG THỊT HEO VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH KHÁNG Escherichia coli CỦA TỎI (Allium sativum L.) Huỳnh Ngọc Thanh Tâm, Nguyễn Thị Minh Trâm, Đinh Thị Tuyết Phương, Nguyễn Thị Mộng Tuyền, Phan Thị Thu Sương, Nguyễn Thị Mai Trinh Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG GẤC (Momordica cochinchinesis) Ở MIỀN NAM BẰNG KỸ THUẬT ISSR Hồ Viết Thế, Lê Hữu Triết, Nguyễn Thành An Khoa Công nghệ Sinh học, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 CÔNG NGHỆ SINH HỌC & CHỌN GIỐNG CÂY TRỒNG: THÀNH TỰU VÀ PHÁT TRIỂN Trương Trọng Ngôn, Trần Thị Thanh Thủy Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ; Pkhoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN NỘI SINH TRONG CÂY CÀ PHÊ VỐI (Coffea canephora Pierre ex A. Froehner) TRỒNG TẠI TỈNH ĐẮK LẮK Nguyễn Hoàng Nhựt Lynh, Nguyễn Hữu Hiệp Viện NC & PT Công nghệ Sinh học, trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN MỘT SỐ VI SINH VẬT CÓ KHẢ NĂNG OXY HÓA FE(II) TRONG MỘT SỐ VÙNG ĐẤT NHIỄM PHÈN Huỳnh Minh Phong, Lê Đức Hải, Phan Trung Hải Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty TNHH UV – Thành phố Hồ Chí Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN CÔ ĐẶC DỊCH PROTEIN THỦY PHÂN TỪ THỊT ĐẦU TÔM THẺ (Litopenaeus vannamei) Hà Thị Thụy Vy, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười Nghiên cứu sinh ngành Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Cần Thơ; Khoa Nông nghiệp & Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ỨC CHẾ NẢY MẦM HẠT CỦA CAO CHIẾT TỪ CÂY SÀI ĐẤT 3 THÙY (Wedelia trilobata (L.) Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Thị Anh Thư, Phạm Lâm Thảo Quyên, Phan Thị Cúc Phương, Chiêm Ngọc Lê, Đỗ Tấn Khang, Trần Thanh Mến Khoa Khoa học Tự nhiên, Đại học Cần Thơ; Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 TÁCH CHIẾT VÀ XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT HÓA LÝ CỦA TINH BỘT TỪ CÁC LOẠI KHOAI LANG TRỒNG Ở TỈNH ĐỒNG THÁP Nguyễn Lê Anh Khoa, Nguyễn Ngọc Thanh Tiến, Lê Nguyễn Kiều Phương, Phạm Văn Hùng Bộ môn Công nghệ Thực Phẩm, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
20 THÀNH PHẦN HÓA HỌC, HỢP CHẤT CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC VÀ ĐẶC TÍNH LÝ-HÓA CỦA CÁC LOẠI BỘT KHOAI LANG TÍM (IPOMOEA BATATAS L.) KHÁC NHAU Lê Nguyễn Kiều Phương, Nguyễn Ngọc Thanh Tiến, Nguyễn Lê Anh Khoa, Phạm Văn Hùng Bộ môn Công nghệ Thực Phẩm, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢ NĂNG TIÊU HÓA IN VITRO CỦA BÁNH MÌ CÓ BỔ SUNG TINH BỘT CỦ BIẾN ĐỔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KẾT HỢP GIỮA AXIT CITRIC VÀ XỬ LÝ NHIỆT ẨM Nguyễn Ngọc Thanh Tiến, Đặng Thái An, Phạm Hoài Thanh, Phạm Văn Hùng Bộ môn Công nghệ Thực Phẩm, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
22 NGHIÊN CỨU TỐI ƯU ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY FUCOIDAN TỪ RỌNG SỤN KAPPAPHYCUS ALVAREZII Hoang Thi Ngoc Nhon, Dinh Thi Huyen, Nguyen Van Nguyen Thinh Hochiminh city university of Food Industry This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
23 TINH SẠCH, XÁC ĐỊNH HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA POLYPHENOL TỪ BÃ CÀ PHÊ Tran Phuoc Huy, Bui Anh Thu, Hoang Thi Ngoc Nhon Hochiminh city university of Food Industry This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
24 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG KHÁNG SINH AMIKACIN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH VÀ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG BỆNH DO E. COLI TRÊN VỊT Lê Văn Đông, Nguyễn Hà VinhHồ Thị Việt Thu Đại học Trà Vinh; Chi cục Thú Y Vĩnh Long; Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
25 HOẠT TÍNH KHÁNG CỎ CỦA CAO CHIẾT CÂY BỒ CÔNG ANH (Hypochaeris radicata L.)  Trần Thanh Mến, Sầm Hải Lý, Nguyễn Đình Hải Yến, Đỗ Tấn Khang Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ; Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
26 TỐI ƯU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NUÔI CẤY Aspergillus niger THU NHẬN ENZYME LIPASE VÀ ỨNG DỤNG TIỀN XỬ LÝ LIPID TRONG NƯỚC THẢI TỔNG HỢP Đào Thị Mỹ Linh, Trần Thị Mỹ Thảo, Lý Thị Diễm Trang, Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai Khoa CNSH, Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
27 HIỆU QUẢ CỦA VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM VÀ VI KHUẨN HÒA TAN LÂN LÊN GIỐNG LÚA IR 50404 TRỒNG TRÊN ĐẤT CANH TÁC LÚA TẠI XÃ HIẾU NHƠN, HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG Nguyễn Hữu Hiệp, Trần Thị Ngọc Sơn, Nguyễn Thị Bé Thương Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Đại học Cần Thơ; Hội Khoa học Kỹ thuật Thành phố Cần Thơ; Khoa Khoa học, Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
28 NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY SÂM BỐ CHÍNH (Hibiscus sagittifolius Kurz) THÔNG QUA NUÔI CẤY TỪ HẠT VÀ ĐỐT THÂN Trịnh Thị Hương, Võ Phan Nhật Khang, Lê Trương Minh Châu, Vạn Minh Hiệu, Trần Trọng Tuấn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM; Viện Sinh học Nhiệt đới Tp.HCM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
29 HIỆU QUẢ CỦA 5 DÒNG VI KHUẨN PHÂN GIẢI KHOÁNG SILIC LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT GIỐNG LÚA IR 50404 TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI Trần Võ Hải Đường, Nguyễn Khởi Nghĩa Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ; Bộ môn Khoa học Đất, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
30 PHÂN LẬP, SÀNG LỌC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA VI KHUẨN KEO TỤ SINH HỌC TẠI MỘT SỐ AO NUÔI TÔM TẠI TỈNH TRÀ VINH Phạm Minh Nhựt, Đinh Ngọc Phương Trinh, Võ Lan Hương Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH, Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
31 KHẢO SÁT HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CAO CHIẾT NƯỚC TỪ MỘT SỐ LOẠI CÂY THUỐC DÂN GIAN TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP – NÚI BÀ, TỈNH LÂM ĐỒNG Phạm Minh Nhựt, Nguyễn Xuân Minh Ái, Đặng Thị Phương Thảo Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM; Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH, Trường Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
32 ĐÁNH GIÁ KIỂU HÌNH VÀ KIỂU GEN CHỐNG CHỊU NGẬP TRÊN BỘ GIỐNG LÚA CAO SẢN TRIỂN VỌNG Đặng Minh Tâm, Lê Thị Yến, Bùi Phước Tâm, Nguyễn Thị Lang Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long; Trường Đại Học Cửu Long; Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Đồng Bằng Sông Cửu Long This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
33 TỐI ƯU HÓA ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY IN VITRO TẾ BÀO ĐƠN NHÂN ĐƯỢC CHIẾT TỪ MÁU NGOẠI VI NGƯỜI Nguyễn Thanh Thy, Lê Thị Thảo Nguyên, Nguyễn Thị Minh Thuận Bộ môn Sinh hóa, Khoa Dược, Đại học Y Dược TP.HCM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
34 LÊN MEN ACID LACTIC TỪ RỈ ĐƯỜNG SỬ DỤNG VI KHUẨN LACTIC CHỊU NHIỆT  Bùi Hoàng Đăng Long, Phạm Quang Sin, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Ngọc Thạnh, Ngô Thị Phương Dung Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
35 ĐÁNH GIÁ TÍNH CHỐNG CHỊU MẶN CỦA QUẦN THỂ LAI HỒI GIAO OMCS2000*4/POKKALI Ở THẾ HỆ BC3F2  Biện Anh Khoa, Bùi Phước Tâm, Nguyễn Thị Lang Viện Nghiên cứu Nông nghiệp công nghệ cao Đồng Bằng Sông Cửu Long; Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
36 KHAI THÁC CÁC SNP LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHỐNG CHỊU MẶN Ở GIAI ĐOẠN SINH TRƯỞNG SINH THỰC CỦA CÂY LÚA SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BỘ GEN (Genome-wide association studies-GWAS) Bùi Phước Tâm, Giảng Thị Tú Quyên, Thị Ngọc Bạch, Trần Kim Thảo, Abdelbagi M. Ismail Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long; Trường Đại học Kiên Giang; Viện Lúa Quốc tế (IRRI), Philippines This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
37 THỰC VẬT CÓ CHỨA HOẠT CHẤT KHÁNG CỎ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Đỗ Tấn Khang, Trần Thanh Mến, Nguyễn Văn Ây, Huỳnh Thị Nhung Viện NC&PT Công nghệ sinh học, Trường Đại học Cần Thơ; Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ; Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ; Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Vĩnh Long This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
38 TIỀM NĂNG MỞ RỘNG TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Đỗ Tấn Khang, Trần Thị Thanh Khương, Nguyễn Phạm Anh Thi, Trần Thị Mỹ Duyên Bộ môn Công nghệ Sinh học phân tử, Viện NC&PT Công nghệ sinh học, Trường Đại học Cần Thơ; Bộ môn Bênh học thủy sản, Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
39 KHẢO SÁT MỘT SỐ CƠ CHẤT VÀ DINH DƯỠN BỔ SUNG TRONG TRỒNG NẤM BÀO NGƯ TRẮNG (Pleurotus florirda) Châu Thị Chấp Ngãnh, Đỗ Tấn Khang, Trần Nhân Dũng Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
40 PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ TRÌNH TỰ VÙNG ITS CỦA RẦY NÂU (Nilaparvata lugens STAL.) THU THẬP Ở TỈNH ĐỒNG THÁP, VĨNH LONG, CẦN THƠ VÀ HẬU GIANG Lâm Thị Huyền Trân, Đỗ Tấn Khang Khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Cửu Long, Vĩnh Long; Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ, TP. Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
41 NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT HỢP CHẤT POLYSACCHARIDE NỘI BÀO TỪ NẤM LINH CHI (Ganoderma lucidum) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY CHÌM Trần Đức Tín, Đỗ Tấn Khang, Trần Nhân Dũng Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
42 NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH VÀ THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG TRỒNG NẤM CHÂN DÀI (Panus giganteus) Trần Thị Trúc, Đỗ Tấn Khang, Trần Nhân Dũng, Bùi Thị Minh Diệu Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
43 NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG VÀ GIÁ THỂ PHÙ HỢP ĐỂ SẢN XUẤT NẤM HOÀNG KIM (Pleurotus citrinopileatus) Nguyễn Hoàng Thạnh, Đỗ Tấn Khang, Trần Nhân Dũng Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
44 KHẢO SÁT MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY NẤM VÂN CHI TRẮNG (Trametes elegans) và vân chi đỏ (Trametes sanguinea) Ngô Thị Hồng Hương, Nguyễn Diễm My, Đỗ Tấn Khang, Trần Nhân Dũng Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
45 NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH VÀ CƠ CHẤT PHÙ HỢP ĐỂ TĂNG HÀM LƯỢNG POLYSACCHARIDE TRONG NẤM HẦU THỦ (Hericium erinaceus) Võ Kim Thảo, Đỗ Tấn Khang, Trần Nhân Dũng, Bùi Thị Minh Diệu Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
46 PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM SINH THÁI, HÌNH THÁI VÀ DI TRUYỀN CÂY TẦM VÔNG (Thyrsostachys siamensis Gamble) Võ Thị Mỹ Duyên, Trần Văn Bé Năm, Đỗ Tấn Khang,̀ Phùng Thị Hằng Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
47 HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA TRÁI GIÁC THU Ở TỈNH CÀ MAU VÀ LÊN MEN RƯỢU VANG TRÁI GIÁC SỬ DỤNG Saccharomyces cerevisiae CM3.2 Đoàn Thị Kiều Tiên, Huỳnh Thị Ngọc Mi, Lữ Hằng Nghi, Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Ngọc Thạnh, Hà Thanh Toàn, Ngô Thị Phương Dung Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ ; Khoa Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
48 KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA VÀ KHÁNG MỘT SỐ VI KHUẨN GÂY BỘI NHIỄM MỤN TRỨNG CÁ CỦA LÁ TRỨNG CÁ (Muntingia calabura L) Dương Thị Bích, Huỳnh Ngọc Trung Dung, Lê Phượng Hiệp, Nguyễn Văn Bá Trường Đại học Tây Đô This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
49 KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT METHANOL LÁ MƠ XANH (Paederia spp.)  Hồ Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Thùy Dương, Nguyễn Đức Độ Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
50 NGHIÊN CỨU TRÍCH LY VÀ BẢO QUẢN g-ORYZANOL, ACID FERULIC TỪ CÁM GẠO Lê Phạm Vân Anh, Nguyễn Công Hà Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
51 NGHIÊN CỨU THỦY PHÂN PROTEIN CÁM GẠO VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG DINH DƯỠNG TRONG NUÔI CẤY BACILLUS SUBTILIS  Nguyễn Thị Lệ Ngọc, Nguyễn Công Hà Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
52 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ DNA BARCODE TRONG PHÂN TÍCH DI TRUYỀN VÀ NHẬN DIỆN MỘT SỐ LOÀI LAN KIM TUYẾN (Anoectochillus spp.) Huỳnh Hữu Đức, Nguyễn Trường Giang, Dương Hoa Xô, Hà Thị Loan, Phan Đình Yến, Trần Trọng Tuấn, Đỗ Đăng Giáp Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp Hồ Chí Minh, 2 Viện sinh học nhiệt đới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
53 PHÂN LẬP VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN NỘI SINH CỦA CÂY DIẾP CÁ (Houttuynia cordata Thunb) TẠI TỈNH KIÊN GIANG CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VỚI Staphylococcus aureus TỪ MỤN NHỌT Ở NGƯỜI Huỳnh Văn Trương, Nguyễn Hữu Hiệp Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; 2Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
54 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN ACETIC CHỊU NHIỆT TỪ CA CAO LÊN MEN Huỳnh Xuân Phong, Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Toshiharu Yakushi, Kazunobu Matsushita, Ngô Thị Phương Dung Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ; Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Yamaguchi, Yamaguchi, Nhật Bản. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
55 NGHIÊN CỨU TẠO PHỨC HỢP NANOSILICA – CURCUMIN – BROMELAIN VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH LÊN DÒNG FIBROBLAST TRÊN MÔ HÌNH ĐỘNG VẬT Lại Đình Biên, Chiêm Thị Anh Thư, Trương Thị Thúy An Khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
56 BẢO QUẢN LẠNH TẾ BÀO TRỨNG HEO GIAI ĐOẠN TRƯỞNG THÀNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY TINH HÓA TRONG CRYOTECH Lại Đình Biên, Lê Anh Thư, Phan Thị Mỹ Duyên Khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
57 CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG CỦA BÁNH MÌ KHÔNG GLUTEN BẰNG VIỆC SỬ DỤNG CÁC ENZYME AMYLASE VÀ TRANSGLUTAMINASE Lê Thị Kim Loan, Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Văn Thành Trường Đại học Tiền Giang; Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ; Viện nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
58 KHẢO SÁT HIỆU QUẢ KHÁNG KHUẨN CỦA TINH DẦU QUẾ, ACID ACETIC, ACID LACTIC Ở DẠNG ĐƠN VÀ KẾT HỢP TỚI ESCHERICHIA COLI Liêu Mỹ Đông, Đặng Thị Kim Thúy, Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Đào Thị Mỹ Linh Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh; Viện sinh học nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
59 VAI TRÒ CỦA VI KHUẨN RHODOPSEUDOMONAS PALUSTRIS ĐẾN TĂNG HẤP THU ĐẠM VÀ GIẢM SỰ TÍCH LŨY NHÔM TRONG HẠT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN VÙNG TRŨNG SÔNG HẬU Lý Ngọc Thanh Xuân, Phạm Duy Tiễn, Nguyễn Quốc Khương Trường Đại học An Giang; Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
60 KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG POLYPHENOL TỔNG, HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN TỪ CAO CHIẾT LÁ BÌNH BÁT NƯỚC (Annona glabra L.) Lương Phong Dũ, Nguyễn Thị Cẩm Tiên, Đoàn Trần Tuyết Nhi, Đỗ Thị Phương Dung, Nguyễn Huỳnh Thảo Vy, Nguyễn Đức Độ Viện nghiên cứu và phát triển Công Nghệ Sinh Học This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
61 PHÂN LẬP, NHẬN DIỆN VI KHUẨN PHÂN HỦY TINH BỘT TỪ RÁC HỮU CƠ, RUỘT SÙNG (Holotrichiaparallela) VÀ TRÙN ĐẤT (Lubricusterrestris)  Mai Thi, Nguyễn Hữu Hiệp, Chế Minh Ngữ Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
62 KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG POLYPHENOL TỔNG, SAPONIN TỔNG VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA TỪ CAO CHIẾT CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa (L.) Harms) Nguyễn Đức Độ, Thị Linh Duyên, Huỳnh Thanh Duy, Trần Nhân Dũng Viện NC và PT Công Nghệ Sinh Học, Trường ĐH Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
63 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN NỘI SINH CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN TRONG CÂY CHÙM NGÂY (Moringa oleifera Lam.) TẠI TỈNH ĐỒNG THÁP Nguyễn Hữu Hiệp, Nguyễn Hồng Ái Vy Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
64 LAI TẠO VÀ TUYỂN CHỌN CÁC DÒNG LÚA CHỊU MẶN TỪ TỔ HỢP LAI HỒI GIAO OM238/POKKALI Nguyễn Thị Mỹ Duyên, Vũ Anh Pháp, Trần Thị Cúc Hòa Nghiên cứu sinh, Trường Đại học Cần Thơ; Viện nghiên cứu phát triển ĐBSCL, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
65 NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BÃ THẢI CÀ PHÊ LÀM CƠ CHẤT TRỒNG NẤM HOÀNG ĐẾ (Calocybe indica) Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Dung, Lê Anh Duy, Trần Nhân Dũng Đại học Thủ Dầu Một, Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
66 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI POLYETHYLENE TỪ BÃI RÁC Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ Nguyễn Thị Pha, Nguyễn Đăng Ngà Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
67 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY ĐẾN VI NHÂN GIỐNG HOA HỒNG (Rose sp.)   Nguyễn Thị Pha, Nguyễn Bảo Khương Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
68 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN NHỮNG DÒNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI PROTEIN TRONG NƯỚC THẢI Nguyễn Thị Pha, Võ Thị Kim Ngọc Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
69 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG HÒA TAN LÂN KHÓ TAN Ở ĐẤT VÙNG RỄ VÀ NỐT RỄ CỦA CÂY ĐẬU PHỘNG TẠI HUYỆN CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH Nguyễn Thị Pha, Trần Minh Hòa Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
70 ĐA DẠNG DI TRUYỀN VI KHUẨN VÙNG RỄ GIỐNG LÚA IR50404 CÓ KHẢ NĂNG TỔNG HỢP IAA TẠI TỈNH VĨNH LONG Nguyễn Thị Pha, Đặng Thanh Long Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
71 CHẾ BIẾN NƯỚC DƯA LƯỚI THANH TRÙNG CÓ SỬ DỤNG ENZYME PECTINASE ĐỂ THU HỒI DỊCH QUẢ Nguyễn Thị Thu Hồng, Trần Minh Tuấn, Nguyễn Tấn Hùng Trường đại học Tiền Giang; Sở Khoa học Công nghệ Tiền Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
72 KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG POLYPHENOL VÀ SAPONIN TỔNG, HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT TỪ BẸ VÀ CỦ RỂ CÂY MÔN NGỨA (Colocasia esculenta) Nguyễn Văn Băn, Huỳnh Thanh Duy, Trần Hải Dương, Trần Thị Tuyết Nhung, Thạch Trọng Nghĩa, Nguyễn Đức Độ Viện NC và PT Công Nghệ Sinh Học, Trường ĐH Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
73 NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN BÁNH KHOAI LANG TÍM Nguyễn Vân Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Ngân Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Tiền Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
74 ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH SAU TỒN TRỮ CỦA NẤM MEN CHỊU NHIỆT VÀ THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT ETHANOL TỪ RỈ ĐƯỜNG Nguyễn Ngọc Thạnh, Lý Thị Thúy An, Huỳnh Xuân Phong, Bùi Hoàng Đăng Long, Ngô Thị Phương Dung Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
75 HIỆU QUẢ CỦA CHẾ PHẨM HỮU CƠ VI SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÚA TRÊN ĐẤT PHÈN VÙNG TỨ GIÁC LONG XUYÊN  Nguyễn Quốc Khương, Trần Chí Nhân, Nguyễn Xuân Đào, Trần Văn Dũng, Lý Ngọc Thanh Xuân  Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học An Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
76 ĐÁNH GIÁ NẤM MEN CHỊU NHIỆT SAU TỒN TRỮ VÀ KHẢ NĂNG LÊN MEN RƯỢU VANG DƯA HẤU Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Ngọc Thanh Thanh, Nguyễn Ngọc Thạnh, Bùi Hoàng Đăng Long, Mamoru Yamada, Huỳnh Xuân Phong Viện NC và PT Công Nghệ Sinh Học, Trường ĐH Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
77 VI KHUẨN PHÂN HỦY MUỘI THAN Kocuria sp. BV3.7 PHÂN LẬP TỪ VỊNH HẠ LONG Nguyễn Thị Thu Huyền, Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Yên, Lại Thúy Hiền Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
78 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA KIỆN LÊN MEN ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁNH MÌ CÓ BỔ SUNG BÍ ĐỎ Phạm Đỗ Trang Minh, Phan Thị Thúy An, Nguyễn Thị Thu Phụng Khoa NN&CNTP, Trường Đại học Tiền Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
79 HUYẾT THANH/PDGF PHỤ THUỘC VÀO “MELANOGENIC” VAI TRÒ CỦA PAK1  KINASE GÂY UNG THƯ TRONG CÁC TẾ BÀO KHỐI U ÁC TÍNH ĐƯỢC CHỨNG MINH BẰNG XÉT NGHIỆM KINASE NHẠY CẢM CAO Phạm Thị Bé Tư, Nguyễn Cao Quan Bình, Shinkichi Tawata, Cheong-Yong Yun, Eung Gook Kim, Hiroshi Maruta Trung tâm nghiên cứu PAK, Trường Đại học Ryukyus, Nhật Bản; Khoa Y, Đại học Quốc Gia Chungbuk, Choengju, Hàn Quốc; Khoa Sinh học và Công nghệ Sinh học, Trường Khoa học Nông nghiệp, Đại học Kagoshima, Kagoshima, Nhật Bản; Trung tâm nghiên cứu PAK, Brunswick West, Melbourne, Victoria, Australia; Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
80 ẢNH HƯỞNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM ĐẾN VI SINH VẬT TỔNG SỐ, COLIFORM VÀ E. COLI TRÊN RAU NĂN BỘP (ELEOCHARIS) CẮT TƯƠI  Phan Nguyễn Thanh Trang, Võ Ngọc Trinh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
81 ỨNG DỤNG VI KHUẨN CỐ ĐỊNH ĐẠM VÀ VI KHUẨN HÒA TAN LÂN TRONG CANH TÁC LÚA OM 5451 TRỒNG TẠI HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG Võ Thị Thu Tuyền, Nguyễn Hữu Hiệp, Trần Thị Ngọc Sơn Khoa Khoa học, Đại học Cần Thơ; Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học; Liên Hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật thành phố Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
82 ẢNH HƯỞNG CỦA BẢO QUẢN LẠNH KẾT HỢP ƯỚP MUỐI ĐẾN SỰ OXY HÓA LIPID VÀ OXY HÓA PROTEIN CỦA CƠ THỊT CÁ LÓC (Channa striata) NUÔI  Trần Bạch Long, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Đại học Cần Thơ; Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Đại học Cần Thơ. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
83 ẢNH HƯỞNG CỦA ƯỚP MUỐI ĐẾN SỰ OXY HÓA LIPID VÀ OXY HÓA TRONG CƠ THỊT CÁ LÓC (Channa striata) NUÔI Trần Bạch Long, Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Đại học Cần Thơ; Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Đại học Cần Thơ. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
84 ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ TRONG NUÔI CẤY HUYỀN PHÙ TẾ BÀO SÂM NGỌC LINH (Panax vietnamensis Ha et Grushv.) Trần Diệu Thái, Nguyễn Văn Dự, Đỗ Đăng Giáp, Trịnh Thị Hương, Trần Trọng Tuấn Phòng Công nghệ tế bào thực vật, Viện Sinh học nhiệt đới TPHCM; Trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP. HCM This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
85 ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH ÉP QUẢ SƠ RI (Malpighia emarginata) LÊN KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA GIẤM TRÀ THỦY SINH Trần Hữu Phước, Mai Như Ngọc, Lê Hồng Phú Đại học Quốc Tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
86 NGHIÊN CỨU TRÍCH LY LIPASE (EC 3.1.1.3) TỪ NỘI TẠNG CÁ LÓC NUÔI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Trần Thanh Trúc, Nguyễn Văn Mười Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Đại học Cần Thơ tttruc@ ctu.edu.vn
87 ỨNG DỤNG ĐÈN LED TRONG VI NHÂN GIỐNG CÂY GỪNG (Zingiber officinale Rosc.) Trần Thị Mỹ Trâm, Đỗ Đăng Giáp, Nguyễn Thị Huyền Trang, Trịnh Thị Hương, Trần Trọng Tuấn Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
88 TINH SẠCH PHOSVITIN TỪ LÒNG ĐỎ TRỨNG GÀ TAM HOÀNG BẰNG SẮC KÝ LỎNG Võ Văn Song Toàn, Lê Thị Bảo Trân, Nguyễn Hoàng Quốc Bảo, Trần Thị Thu Thảo, Dương Thị Hương Giang Viện NC & PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
89 MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH THU HỒI ASTAXANTHIN TỪ VỎ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Litopenaeus vannamei) BẰNG DẦU THỰC VẬT Võ Văn Song Toàn, Lê Tấn Hòa, Nguyễn Thị Cẩm Giang, Nguyễn Thị Bảo Trân, Dương Thị Hương Giang Viện NC & PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
90 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA TINH DẦU HÀNH TÂY (Allium cepa L.) Võ Văn Song Toàn, Đào Thị Thùy Dương, Võ Tấn Đạt, Nguyễn Ngọc Phương Vy Viện NC & PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
91 NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA TINH DẦU HÀNH TÂY (Allium cepa L.) Võ Văn Song Toàn, Phan Trọng Nhân, Ngô Thị Kim Nghi Viện NC & PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
92 ỨNG DỤNG LYSOZYME ĐỂ TẠO CHẾ PHẨM OLIGOSACCHARIDE TỪ VỎ TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (LITOPENNAEUS VANNAMEI) Võ Văn Song Toàn, Lê Tấn Hòa, Nguyễn Thị Cẩm Giang, Kim Thị Thu Xương, Trương Thị Thanh Tuyền, Lê Ngọc Tuyết, Nguyễn Ngọc Phương Vy, Dương Thị Hương Giang, Trần Nhân Dũng Viện NC & PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
93 KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN TRÍCH LY VÀ TINH SẠCH LECTIN ĐẬU MA (Pueraria phaseoloides) BẰNG SẮC KÝ ÁI LỰC  Võ Văn Song Toàn, Kim Thị Thu Xương, Lê Thị Thúy Vi, Lê Thị Minh Ngọc, Đỗ Minh Huy, Lý Hoàng Khang Viện NC & PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
94 TINH SẠCH VÀ KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM ENDOGLUCANASE CỦA BACILLUS SUBTILIS  Võ Văn Song Toàn, Hà Công Thắng, Võ Trung Nghĩa, Ngô Thùy Dương, Dương Thị Hương Giang, Trần Nhân Dũng, Kamei Kaeko Viện NC & PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Cần Thơ; Graduate School of Sciene and Technology, Biomolecular Engineering, Kyoto Institute of Technology, Kyoto, Japan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
95 ẢNH HƯỞNG CỦA NANO BẠC LÊN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CHUỐI (MUSA SPP.) NUÔI CẤY IN VITRO Dang Thi Kim Thuy, Mai Huong Tra, Nguyen Thi Huyen Trang, Thai Xuan Du, Tran Trong Tuan, Do Dang Giap Institute of Tropical Biology, VAST; Lac Hong University, Dong Nai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
96 VAI TRÒ CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ TRONG VIỆC THAY THẾ NGUỒN MUỐI NITRATE VÔ CƠ TRONG MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY NHẰM GIA TĂNG SINH KHỐI VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CÂY LAN GẤM (Anoectochilus formosanus Hayata) IN VITRO Nguyễn Thị Huyền Trang, Đặng Thị Kim Thúy, Đỗ Đức Thăng, Trần Thị Mỹ Trâm, Trần Trọng Tuấn, Đỗ Đăng Giáp Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
97 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC CỐT DỪA THANH TRÙNG Lê Nguyễn Đoan Duy, Nguyễn Thị Nguyên Trang, Nguyễn Công Hà, Bùi Thế Vinh Đại học Bách khoa Tp. HCM; Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ; Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ; Nhà máy sữa Vinamilk Cần Thơ. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
98 PHÁT HIỆN NHANH  STREPTOMYCIN TRONG SỮA  BẰNG DNA APTAMER VÀ HẠT NANO VÀNG Nguyễn Lương Hieu Hoa, Ông Bỉnh Nguyên, Trần Lê Phương Duy, Hồ Tá Giáp, Lê Phương Uyên, Nguyễn Hoàng Dũng Viện Kỹ thuật công nghệ cao NTT, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành; Viện Sinh học Nhiệt Đới, Viện Hàn lâm và Công nghệ Việt Nam This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
99 NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH THU NHẬN XYLOOLIGOSACCHARIDE (XOS) TỪ BÃ MÍA BẰNG ENZYME ENDO-1,4-β-XYLANASE Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Võ Thị Kim Viên, Lê Thị Khánh Hồng, Huỳnh Thị Quế Anh, Nguyễn Hồng Đào, Đào Thị Mỹ Linh Khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
100 NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TẠO BỘT LÊN MEN LACTIC TỪ THANH LONG RUỘT TRẮNG (Hylocercus undatus)  Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Đào Thị Mỹ Linh, Dương Thị Diễm My, Lê Hoàng Yến Vy, Liêu Mỹ Đông Khoa CNSH, Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành Phố Hồ Chí Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
101 NUÔI CẤY PHỨC HỢP OCG (OOCYTE – CUMULUS – GRANULOSA) ĐƯỢC THU NHẬN TỪ NANG NOÃN BÒ Ở GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH XOANG SỚM Nguyễn Thị Thanh Giang, Lê Thị Vỹ Tuyết, Dương Hoa Xô Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh; Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên thành phố Hồ Chí Minh. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
102 NUÔI THÀNH THỤC TRỨNG BÒ THU NHẬN TỪ NANG NOÃN HÌNH THÀNH XOANG GIAI ĐOẠN SỚM TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO Lê Thị Vĩ Tuyết, Dương Hoa Xô, Nguyễn Thị Thanh Giang Trung tâm Công nghệ Sinh học thành phố Hồ Chí Minh; Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên thành phố Hồ Chí Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
103 KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC CỦA 6 DÒNG LÚA THƠM MANG GEN KHÁNG RẦY NÂU TẠI LONG PHÚ – SÓC TRĂNG Nguyễn Trí Yến Chi, Trương Trọng Ngôn Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
104 PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ HÌNH THÁI, DI TRUYỀN CÁC DÒNG HOA CHUÔNG (Gloxinia speciosa) ĐƯỢC CHIẾU XẠ Nguyễn Hoàng Quân, Hà Thị Loan, Phan Diễm Quỳnh, Huỳnh Hữu Đức, Đỗ Thị Lịch Sa, Nguyễn Trường Giang, Dương Hoa Xô Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp Hồ Chí Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
105 KHẢ NĂNG CHỐNG Ô XI HÓA VÀ KHÁNG CỎ CỦA LOÀI DÂU LAI CÓ CỦ (JATROPHA PODAGRICA HOOK.) Phùng Thị Tuyến, Trần Đăng Xuân Bộ môn Thực vật rừng, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội; Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University, Japan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
106 XÁC ĐỊNH TỈ LỆ BIỂU LỘ VÀ ĐỘT BIẾN GEN LMP1 EBV TRÊN MẪU SINH THIẾT CỦA BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ VÒM MŨI HỌNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ CẦN THƠ Trịnh Thị Hồng Của, Trần Ngọc Dung, Tạ Văn Tờ, Phan Thị Phi Phi Bộ môn Sinh lý bệnh-Miễn dịch, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ; Khoa Giải Phẫu Bệnh, Bệnh viện K Hà Nội; 3Bộ môn Sinh lý bệnh-Miễn dịch, Trường Đại học Y Hà Nội This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
107 KHẢO SÁT SƠ BỘ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CAO CHIẾT TỪ VỎ VÀ HẠT BƠ (Persea americana, Lauraceae) Huỳnh Ngọc Trung Dung, Phạm Lục Thùy Trang, Trần Thị Thương, Dương Thị Bích,̀ Trì Kim Ngọc Khoa Dược – Điều dưỡng, Tường Đại Học Tây Đô This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
108 KHẢO SÁT HỆ ĐỘNG VẬT ĐÁY TẠI RỪNG TRÀM TRÀ SƯ - TỈNH AN GIANG Lê Văn Dũ, Lê Trọng Thắng, Trần Phú Hòa, Nguyễn Võ Châu Ngân Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên - Đại học Cần Thơ; Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
109 HỆ PHIÊU SINH THỰC VẬT TẠI RỪNG TRÀM TRÀ SƯ - TỈNH AN GIANG Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Văn Dũ, Lê Trọng Thắng, Trần Phú Hòa Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên - Đại học Cần Thơ; Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
110 NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH LÊN MEN RƯỢU KHOAI LANG TÍM NHẬT (Ipomoea batatas) Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Minh Nhựt Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
111 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN Acetobacter sp. LÊN MEN TẠO MÀNG CELLULOSE TỪ NƯỚC MÍA Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Phú Thành Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
112 HIỆU QUẢ THAY THẾ MÙN CƯA CÂY CAO SU BẰNG VỎ TRÀM TRONG NUÔI TRỒNG NẤM VÂN CHI ĐỎ (Pycnoporus sanguineus (L.: Fr.) Murr.) Trần Đức Tường, Võ Thị Thu Duyên, Dương Xuân Chữ, Bùi Thị Minh Diệu Khoa Sư phạm Lý - Hoá - Sinh, Trường Đại học Đồng Tháp; Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ; Khoa dược, Trường Đại học Y dược Cần Thơ; Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
113 PHÒNG TRỪ BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY ỚT DO VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM BẰNG THỰC KHUẨN THỂ (BACTERIOPHAGE) PHÂN LẬP TỪ ĐẤT TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU Trương Thị Bích Vân, Nguyễn Song Hân, Nguyễn Thanh Như Ngọc, Nguyễn Văn Trúc, Lê Tuấn Kiệt, Mã Ngọc Thiên Nguyễn Thị Bích Hiền, Lê Hoàng Bảo Ngọc, Lê Nguyễn Khôi Nguyên Viện NC&PT Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học An Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
114 PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH CÁC CHỦNG VI KHUẨN ĐỐI KHÁNG TRONG ĐẤT CÓ KHẢ NĂNG PHÒNG TRỊ BỆNH THỐI CỦ HÀNH TÍM DO VI KHUẨN Pseudomonas aeruginosa Nguyễn Thị Mai Trinh, Trương Tố Quyên, Nguyễn Đắc Khoa Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
115 HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH THỐI CỦ HÀNH TÍM CỦA DỊCH TRÍCH LÁ BÌNH BÁT NƯỚC VÀ SÀI ĐẤT TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI VÀ TỒN TRỮ Nguyễn Văn Vinh, Nguyễn Khánh Ngân, Nguyễn Đắc Khoa Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ; Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm, Thành phố Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
116 ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KHÁNG KHUẨN CỦA VI KHUẨN ACID LACTIC PHÂN LẬP TỪ SỮA MẸ VÀ PHÂN TRẺ EM Nguyễn Tăng Phú, Nguyễn Thị Liên Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
117 KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYME a-AMYLASE VÀ a-GLUCOSIDASE CỦA CAO CHIẾT TỪ CÂY CẢI TRỜI (Blumea lacera) Trần Thị Ngọc Mai, Nguyễn Minh Chơn, Nguyễn Đức Độ, Đỗ Tấn Khang, Trần Văn Bé Năm, Trần Nhân Dũng Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
118 ĐÁNH GIÁ ĐỘ THUẦN CỦA MỘT SỐ GẠO LỨT THƠM ĐƯỢC BÁN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ  Nguyễn Thị Liên,  Lê Thị Cẩm Nhung, Trần Thị Xuân Mai Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
119 PHÂN LẬP THỰC KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ VI KHUẨN RALSTONIA SOLANACEARUM GÂY BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY ỚT (Capsicum spp.) Ở VĨNH LONG, CẦN THƠ VÀ SÓC TRĂNG Trương Thị Bích Vân, Nguyễn Ngọc Hải Uyên, Nguyễn Văn Trúc, Lê Tuấn Kiệt, Nguyễn Hoàng Vũ, Nguyễn Bích Ngọc Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
120 KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG POLYPHENOL, HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA VÀ KHÁNG KHUẨN CỦA CAO CHIẾT METHANOL TỪ CÂY MUA (Melastoma spp.) Nguyễn Đức Độ, Võ Ngọc Thanh, Võ Thị Châu Pha, Lê Như Thủy, Nguyễn Triều Nhật Uyên, Nguyễn Văn Thành và Huỳnh Ngọc Thanh Tâm Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
121 KHẢO SÁT MỘT SỐ ĐẶC TÍNH PROBIOTIC CỦA CHỦNG Lactobacillus fermentum NHẰM ỨNG DỤNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN Lê Thanh Điền, Vũ Ngọc Yến Nhi, Phan Ngọc Thương Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Tiền Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
122 ĐÁNH GIÁ TÍNH KHÁNG RẦY NÂU VÀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU MẶN TRÊN MỘT SỐ GIỐNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI VÀ BẰNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ SSR Phạm Thanh Minh, Trần Nhân Dũng, Phạm Văn Một, Lê Vĩnh Thúc Viện NC&PT CNSH, ĐH Cần Thơ;  Khoa Nông nghiệp&SHUD, ĐH Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
123 ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN LÁ ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CURCUMIN TRÊN NGHỆ XÀ CỪ Curcuma xanthorrhiza Roxb Bùi Thị Cẩm Hường, Lê Phúc Tân, Huỳnh Đăng Khoa, Trần Tường Đăng, Lưu Thái Danh, Lê Vĩnh Thúc Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
124 KHẢO SÁT TÍNH MẪN CẢM VỚI QUINCLORAC VÀ SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN VÀ CỦA CỎ LỒNG VỰC (Echinochloa spp) TRÊN RUỘNG LÚA Nguyễn Minh Chơn, Thái Đức Anh, Lê Thị Nhiên Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
125 KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨC CHẾ α-AMYLASE VÀ α- GLUCOSIDASE TỪ DỊCH TRÍCH CÂY LỒNG ĐÈN (Physalis angulata L.) Nguyễn Minh Chơn,  Dương Duy Dương Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
126 KHẢO SÁT SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA LÊKIMA (POUTERIA CAMPECHIANA)  Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ DỰA TRÊN ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ ISSR Lê Quốc Duy, Trương Hoàng Quân, Nguyễn Lộc Hiền, Nguyễn Minh Chơn Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ; Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
127 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG VÀ KHẢ NĂNG TẠO CHẤT ỨC CHẾ α -AMYLASE VÀ α -GLUCOSIDASE CỦA DÒNG Streptomyces sp. TVS1 Nguyễn Ngọc Trai, Nguyễn Cao Thùy Giang, Lương Ánh Huệ, Nguyễn Minh Chơn Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ; Trường Đại học Trà Vinh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
128 KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG KHẢ NĂNG PHÂN GIẢI BÃ MÍA CỦA VI KHUÂNNG ĐẾN TRONG ĐIỀU KIỆN KỴ KHÍ Võ Văn Song Toàn, Bùi Thị Thiên Lý, Bùi Hoàng Đăng Long, Hồ Quảng Đồ, Trần Nhân Dũng Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ; Công ty TNHH MTV Masan Brewery HG; Khoa Nông nghiệp & Sinh học Ứng dụng Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
129 MARKER PHÂN TỬ CsFEMALE-1 VÀ GIỚI TÍNH CỦA DƯA LEO Hồ Thị Bích Phượng, Trần Tài, Lương Hiếu Ngân, Lê Thị Kính, Đặng Thanh Dũng, Lê Thị Trúc Linh Khoa Công nghệ sinh học - Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
130 KHẢO SÁT HOẠT TÍNH ĐỐI KHÁNG CỦA NẤM TRICHODERMA VỚI NẤM GÂY BỆNH SIGATOKA TRÊN CÂY CHUỐI Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Trần Ngọc Phu Tinh, Phan Thị Mỹ Dung Viện Cây ăn quả Miền Nam, Tiền Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
131 PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN Bacillus spp. CÓ KHẢ NĂNG SẢN SINH ENZYME NATTOKINASE TỪ CÁC SẢN PHẨM LÊN MEN ĐẬU NÀNH Ở TỈNH AN GIANG, ĐỒNG THÁP VÀ VĨNH LONG Lê Thị Ngọc Hân, Ngô Huỳnh Mai, Trần Văn Kha, Nguyễn Thị Ý Nhi, Đào Thị Thu Phương, Nguyễn Tấn Quy, Nguyễn Văn Thành Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ; Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
132 ẢNH HƯỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN VẬN HÀNH LÊN QUẦN THỂ VI KHUẨN TRONG BIOFILM VÀ BÙN HOẠT TÍNH CỦA BỂ MÀNG LỌC SINH HỌC Hồng Phúc Ngươn, Mana Noguchi, Norihisa Matsuura, Ryo Honda Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Cà Mau; Khoa Sau đại học Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Đại học Kanazawa; Khoa Nông nghiệp, Đại học Ibaraki; Khoa Kỹ thuật môi trường, Đại học Kanazawa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
133 QUÁ TRÌNH TRƯỞNG THÀNH CỦA MICRORNA 144 PHỤ THUỘC VÀO DICER Hồ Thị Bích Phượng, Lê Thị Trúc Linh Khoa Công nghệ sinh học - Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
134 ĐIỀU CHẾ VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA NANOCHITOSAN MANG CÁC ION KIM LOẠI ĐỐI VỚI BỆNH MỐC CAM (Neurospora crassa) TRÊN NẤM BÀO NGƯ XÁM (Pleurotus sajor-caju) Nguyễn Thị Hồng Mai, Nguyễn Văn Hòa, Trang Sĩ Trung Trung tâm Thí nghiệm và Thực hành, trường Đại học Nha Trang; Khoa Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Nha Trang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
135 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÍNH KHÁNG THUỐC DIỆT CỎ Ở THỰC VẬT VÀ KIỂM SOÁT TÍNH KHÁNG THUỐC DIỆT CỎ Nguyễn Minh Chơn Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
136 KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VI KHUẨN VÙNG RỄ KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG THỰC VẬT TRONG VÙNG VÚ SỮA LÒ RÈN VĨNH KIM Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Phan Thị Mỹ Dung Viện Cây ăn quả Miền Nam, Tiền Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
137 KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA BACILLUS SUBTILIS VÀ LACTOBACILLUS PLANTARUM ĐẾN KHẢ NĂNG PHÂN HỦY PHÂN GÀ TẠI HUYỆN CHỢ GẠO - TIỀN GIANG Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Phan Thị Mỹ Dung Viện Cây ăn quả Miền Nam, Tiền Giang This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
138 ẢNH HƯỞNG CỦA NẤM MỐC Actinomucor elegans VÀ ĐIỀU KIỆN LÊN MEN ĐẾN SỰ CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CHAO TRUYỀN THỐNG Thái Minh Tam và Nguyễn Văn Thành Học viên Cao học Công nghệ Sinh học K15, Trường Đại học Cần Thơ; Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học  Đại học Cần Thơ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vinaora Nivo Slider 3.x

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

ĐÁNH GIÁ AUN

Số lượt truy cập

1134822
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
249
3464
15049
1134822

VIỆN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260
Email: vncptcnsh@ctu.edu.vn