THÔNG TIN CHUNG

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ khoa học công nghệ Trường Đại học Cần Thơ năm 2018 và kế hoạch phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức “Hội thảo Công nghệ Sinh học vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 2018 – Thành tựu và Phát triển”. Mục tiêu của hội thảo nhằm trình bày các thành tựu nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo và chuyển giao có liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học trong nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, công nghệ thực phẩm, sinh hóa, y dược, vi sinh, môi trường,… cho vùng ĐBSCL và cả nước. Qua đó, xây dựng chiến lược khai thác, nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển từng địa phương, cũng như thiết lập mạng lưới các nhà khoa học về công nghệ sinh học vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ xin thông báo đến các nhà khoa học, các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ quản quản lý, các Viện, Trường Đại học thông tin về hội thảo khoa học Công nghệ Sinh học vùng Đồng bằng Sông Cửu Long 2018 – Thành tựu và Phát triển. 

  1. Thời gian tổ chức hội thảo: 01 ngày (dự kiến ngày Thứ Bảy, 27/10/2018). 
  1. Đơn vị tổ chức:

    Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ

     Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Cần Thơ 

  1. Địa điểm: Trường Đại học Cần Thơ, thành phố Cần Thơ. 
  1. Mục đích yêu cầu

- Thông tin về các kết quả và thành tựu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao về công nghệ sinh học vùng ĐBSCL và cả nước những năm gần đây. Qua đó xây dựng các hướng nghiên cứu và đào tạo có thế mạnh và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương trong vùng ĐBSCL trong tương lai.

- Thiết lập mạng lưới các nhà khoa học và các chuyên gia công tác liên quan đến lĩnh vực Công nghệ sinh học vùng ĐBSCL có sự tham gia hợp tác với các nhà khoa học từ các Viện, Trường ở TP. HCM và trong cả nước; tạo nguồn lực chung về khoa học công nghệ cho vùng ĐBSCL nói riêng và Việt Nam nói chung.

- Ấn hành 1 quyển báo cáo tóm tắt (bao gồm các báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu và các bài tham luận về các định hướng nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo về công nghệ sinh học) bằng tiếng Việt, có xét duyệt của Hội đồng khoa học của Hội thảo.

- Xuất bản Số Chuyên đề Công nghệ Sinh học trong Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ (ISSN 1859-2333). 

  1. Nội dung

Hội thảo được tổ chức với 2 nội dung chính:

Nội dung 1: Báo cáo các kết quả và thành tựu nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng của công nghệ sinh học trong nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, công nghệ thực phẩm, sinh hóa, vi sinh, môi trường và y dược.

Nội dung 2: Trình bày một số bài tham luận về định hướng nghiên cứu, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chiến lược và ứng dụng các thành tựu về công nghệ sinh học trong phát triển khoa học công nghệ cho vùng ĐBSCL. 

  1. Thông tin về tham dự và đăng bài

- Hội thảo không thu phí tham dự hội thảo.

- Các bài báo cáo tóm tắt và bài báo cáo tham luận được Ban tổ chức chấp nhận sẽ được đăng trong quyển báo cáo tóm tắt (miễn chi phí đăng bài) và được phát miễn phí trong Hội thảo.

- Các bài báo cáo toàn văn được thẩm định và đạt yêu cầu của Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ sẽ được chọn đăng trong số Chuyên đề Công nghệ Sinh học (quy trình thẩm định và lệ phí đăng bài theo quy định của Tạp chí, phí thẩm định: 500.000 đồng/bài). 

  1. Yêu cầu cho bài trình bày tại hội thảo

- Những bài được Hội đồng khoa học Hội thảo thông báo tuyển chọn trình bày trong hội thảo.

- Trình chiếu trên powerpoint. Nội dung trình bày không quá 15 phút và 5 phút thảo luận đối với bài báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học; không quá 25 phút và 10 phút thảo luận đối với các bài tham luận về các định hướng và chiến lược nghiên cứu, ứng dụng và đào tạo.

- Các bài báo cáo còn lại sẽ được trình bày dạng poster (khổ giấy A0: 841 x 1189 mm). Ban Tổ chức khuyến khích tất cả các báo cáo trình bày poster tại Hội thảo. 

      + Đính kèm Thông báo Số 1 (đã đóng dấu)

Vinaora Nivo Slider 3.x

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

ĐÁNH GIÁ AUN

Số lượt truy cập

1134842
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
269
3484
15069
1134842

VIỆN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260
Email: vncptcnsh@ctu.edu.vn