Viện NC&PTCNSH sẽ tổ chức hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho

 

   Nghiên cứu sinh: Huỳnh Văn Trương 

   Mã số NCS: P0915009

   Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp (trường Đại học Cần Thơ)

   Ngày báo cáo: 2 giờ chiều thứ bảy  4/7/2020

   Địa điểm: Phòng Bảo Vệ Luận Án Tiến Sĩ, Lầu 2 - Nhà Điều Hành, Trường Đại Học Cần Thơ

   Tên luận án: “Nghiên cứu vi khuẩn nội sinh cây Diếp cá (Houttuynia cordata Thunb) có hoạt tính kháng khuẩn trên vi khuẩn Staphylococcus aureus từ mụn nhọt (Furuncle) ở người”.

 

THƯ VIỆN

DC LVDH-CNSH. K39

ĐCLV Thạc sĩ CNSH 2017

ĐCLVTN dai hoc -CNSH năm 2016 K39

ĐCLVTN dai hoc -CNSH năm 2017- K40

ĐCLVTN dai hoc -CNSH năm 2018- K40

DCLVTN DH 2016 ngành VSV- K39

ĐCLVTN năm 2016 K39

De cuong LV Thac sĩ CNSH-năm 2012

De cuong LV Thac sĩ CNSH-năm 2013

De cuong LV Thac sĩ CNSH-năm 2014

De cuong LVTNDH-CNSH. K38

LUẬN ÁN TIẾN SĨ 2016  2017 . 2018. 2019

LVTh.SĨ năm 2018( K23)

ĐCLVĐH - CNSH - K 41 ( năm 2018)

ĐCLVThạc sĩ  CNSH năm 2018

ĐCLVTN dai hoc -CNSH năm 2018- K40

ĐỀ CƯƠNG CNSH - TT K40

LUẬN VĂN THẠC SĨ CNSH 2019 ( K 24)

LVĐH - CNSH -K40 - K41( Năm 2019) 

ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ CNSH NĂM 2011

DANH MỤC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CHUYÊN NGÀNH: VI SINH VẬT HỌC. K. 36

DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ NĂM 2013

DANH MỤC LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC. KHÓA 19, NĂM 2014

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CNSH K. 12 NĂM 2008

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CNSH 2001-2007

DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC K13 NĂM 2009

DANH SÁCH ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC K 14, NĂM 2010

DANH SÁCH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC TIÊN TIẾN (K 32 - 33 - 34 - 35)

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH CNSH K.17 NĂM 2012

DANH MỤC SÁCH TIẾNG NƯỚC NGOÀI

DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC TRONG NƯỚC (TCKHTN)

DANH MỤC SÁCH CÁC CHUYÊN NGÀNH 2010 (CTTT)

DANH MỤC SÁCH TIẾNG VIỆT 2010

DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ

GIÁO TRÌNH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

SÁCH PHÒNG CNSH THỰC PHẨM

SÁCH NGÀNH CNSH THỰC PHẨM

DANH MỤC SÁCH  TỔ SINH HOÁ - PHÒNG CÔNG NGHỆ ENZIM

DANH MỤC SÁCH SINH HỌC PHÂN TỬ

LUẬN AN TIEN SĨ SINH HOC

DANH MỤC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN NGANH VSV

DANH SÁCH ĐỀ TÀI LVTN CỬ NHÂN NGÀNH CNSH

ĐCLVTN DAI HOC -CNSH NĂM 2016 K39

ĐCLVTN NĂM 2016 K39

DE CUONG LV THAC SĨ CNSH-NĂM 2012

DE CUONG LV THAC SĨ CNSH-NĂM 2013

DE CUONG LV THAC SĨ CNSH-NĂM 2014

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CTTT (K32-38)

ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC - CNSH - K36

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CTTT (K32-33-34-35)

DANH MỤC SÁCH THƯ VIỆN (BARCODE)

Vinaora Nivo Slider 3.x
Vinaora Nivo Slider 3.x

CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

ĐÁNH GIÁ AUN

Số lượt truy cập

520483
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
838
7569
19239
520483

VIỆN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Điện thoại: (84) 02923 835961 Fax: (84) 02923 830260
Email: vncptcnsh@ctu.edu.vn - Admin: dpthai@ctu.edu.vn